Å leve med dagliglivets utfordringer

Fagkveld 20. september 2012

25 engasjerte deltagere var til stede. Kveldens tema var: Å leve med dagliglivets utfordringer. Ergoterapeut Svein Erik Larsen ledet oss igjennom kvelden. Ved hjelp av gruppearbeid fikk vi belyst hva dagliglivets aktiviteter kan være – hvilke aktiviteter som kan gi energi – og hvilke aktiviteter som suger energi – hva som fremmer aktivitet og hva som hemmer aktivitet. Og hvordan vi kan jobbe med å bekjempe aktivitetshemmere.

Dette ble en kveld hvor vi selv måtte engasjere oss for å finne noen svar – erfaringer ble delt – og mange fikk med seg nyttige hjelpetanker på veien videre.

Bildet: Eldbjørg, Ann Kristin og Fredrik, noen av kveldens engasjerte deltagere.