Funksjonsassistanse – noe for deg?

Vil du kunne jobbe, eller jobbe mer, med hjelp fra en funksjonsassistent? Da bør du søke om å få en. Nå er det nemlig mer penger til denne ordningen enn det er søknader.

Ordningen med funksjonsassistanse ble styrket med nye midler i 2012, men det viser seg å være manko på nye brukere. NAV har derfor kontaktet organisasjonene for å få hjelp til å markedsføre ordningen, slik at flere kan få nytte av den.

I en e-post sendt fra NAV til NHF 4. september står det:

"Funksjonsassistanse i arbeid – noe for deg?

I Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne er ordningen med funksjonsassistanse styrket med ca 10 millioner kroner i 2012.

Yrkesaktive med varige omfattende fysiske funksjonsnedsettelser kan få tilbud om funksjonsassistanse. Arbeidstaker utfører selv arbeidsoppgavene, og funksjonsassistenten avlaster med praktiske oppgaver.

Eksempler på assistansebehov kan være hjelp til forflytning, løfte og hente tunge ting, hjelp med av- og påkledning eller praktisk hjelp på arbeidsreiser.

En arbeidstaker som har praktiske problemer i arbeidssituasjonen, må først undersøke mulighetene for tilrettelegging på arbeidsplassen sammen med arbeidsgiver. Eksempler på tilrettelegging kan være endring av arbeidsoppgaver, organisatoriske endringer, hjelpemidler, ombygging av utstyr/lokale med mer.

Hvis du tror funksjonsassistanse kan være noe for deg – ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral i eget fylke for videre bistand.

Funksjonsassistenten kan være en kollega som frikjøpes eller en person som ansettes for denne oppgaven for et avtalt antall timer pr uke eller måned. Funksjonsassistentens lønn, arbeidsgiveravgift og sosiale utgifter blir refundert etterskuddsvis av NAV fire ganger per år.

Fra 1.1.2012 er ordningen hjemlet i Forskrift om forsøk med funksjonsassistanse i arbeidslivet."

Kilde: Norsk handicapforbund

NAV funksjonsassistanse

Del