Blogg om Amyotrofisk lateral sclerose (ALS)

Bloggen ALS Norsk Støttegruppe skrives og drives av likemannskontakter for ALS i Norge. Siden oppdateres med informasjon og nyheter etter hvert som det blir tilgjengelig. 

Som likemenn har de selv erfart det å være pårørende for en av deres nærmeste med ALS.  De har taushetsplikt og kan bistå med råd, støtte og veiledning i forhold til behov.

Det kan være en stor utfordring å finne fram i ”helsevesen-jungelen”.  Skribentene av bloggen har erfaring og kunnskaper med dette og kan bidra med råd i forhold til rettigheter. 

De arbeider også med å spre kunnskap om ALS, og å øke forskningen på sykdommen.

Blogg ALS Norsk Støttegruppe