FFM fylker: Søknad på Likemanns, velferds og fs midler 2013

Søknadsfristen for å søke ovennevte midler er 1. september 2012. 

Last ned søknadsskjema

"Å skaffe penger" – en veiledning i å skrive søknader

Likemannspermen 2012

Søknaden sendes: epost: ffm@ffm.nopost:  Foreningen for muskelsyke, Smedsvingen 4 b, 1395 Hvalstad