FFMs høringsuttalelse: NOU 2011:17 ”Når sant skal sies om pårørendeomsorg – Fra usynlig til verdsatt og inkludert”. (2012)

FFM mener forslagene i Kaasautvalgets utredning, er stikk i strid med intensjonen om verdsetting og inkludering.

Kaasa-utvalgets utredning: NOU 2011:17 ”Når sant skal sies om pårørendeomsorg – Fra usynlig til verdsatt og inkludert”.

Noen av FFMs synspunkter:

 

 • Vi i FFM kan ikke se at utvalget har sett på den helhetlige situasjonen til familier med omfattende meromsorgsoppgaver, eller hva det innebærer når det gjelder omfanget av omsorgen, økonomisk behov og belastninger, tilrettelegging- og tilpasningsbehov   av bolig. Transport i det daglige, nødvendige kompetansebehov og kvalitet i omsorgen som utføres, og opplæring som gis til familien.

 

 • FFM mener forslagene i Kaasautvalgets utredning, er stikk i strid medintensjonen om verdsetting og inkludering. Kaasautvalget mener at pårørende i arbeid utenfor hjemmet skal utføre omsorgsoppgaver også utenom normal arbeidstid (dvs. kveld, natt, morgen, helger og ferier). Dette uten økonomisk kompensasjon. Det er grunn til å tro at konsekvensen av dette er at pårørende ikke lenger ser seg i stand til å klare og yte den meromsorg et kronisk sykt barn krever. Vi i FFM «spør oss selv» om det kanskje er det utvalget egentlig ønsker?
 • FFM mener at den mest alvorlige konsekvensen av Kaasautvalgets utredning går ut over barn som er kronisk syke og funksjonshemmede. Mange av dem trenger kontinuerlig oppfølging, overvåking og pleie hele døgnet. Vi er redd for at barn med store funksjonshemninger etter dette risikerer å ikke lenger få vokse opp sammen med sin familie. At de heller blir «oppbevart» i kommunale institusjoner. Utvalgets forslag innebærer en dramatisk forverring av situasjonen, og en meget alvorlig merbelastning for familier med barn som har store meromsorgsbehov.

 

Les hele høringsuttalelsen

Les også:

Mandat for offentlig utvalg om ytelser for pårørende som yter omsorg som erstatter kommunale tjenester

Frykter rasering av omsorgstilbud

FFMs høringsuttalelse: NOU 2011:17 ”Når sant skal sies om pårørendeomsorg – Fra usynlig til verdsatt og inkludert”. (2012)

FFM mener forslagene i Kaasautvalgets utredning, er stikk i strid med intensjonen om verdsetting og inkludering.

Kaasa-utvalgets utredning: NOU 2011:17 ”Når sant skal sies om pårørendeomsorg – Fra usynlig til verdsatt og inkludert”.

Noen av FFMs synspunkter:

 

 • Vi i FFM kan ikke se at utvalget har sett på den helhetlige situasjonen til familier med omfattende meromsorgsoppgaver, eller hva det innebærer når det gjelder omfanget av omsorgen, økonomisk behov og belastninger, tilrettelegging- og tilpasningsbehov   av bolig. Transport i det daglige, nødvendige kompetansebehov og kvalitet i omsorgen som utføres, og opplæring som gis til familien.

 

 • FFM mener forslagene i Kaasautvalgets utredning, er stikk i strid medintensjonen om verdsetting og inkludering. Kaasautvalget mener at pårørende i arbeid utenfor hjemmet skal utføre omsorgsoppgaver også utenom normal arbeidstid (dvs. kveld, natt, morgen, helger og ferier). Dette uten økonomisk kompensasjon. Det er grunn til å tro at konsekvensen av dette er at pårørende ikke lenger ser seg i stand til å klare og yte den meromsorg et kronisk sykt barn krever. Vi i FFM «spør oss selv» om det kanskje er det utvalget egentlig ønsker?
 • FFM mener at den mest alvorlige konsekvensen av Kaasautvalgets utredning går ut over barn som er kronisk syke og funksjonshemmede. Mange av dem trenger kontinuerlig oppfølging, overvåking og pleie hele døgnet. Vi er redd for at barn med store funksjonshemninger etter dette risikerer å ikke lenger få vokse opp sammen med sin familie. At de heller blir «oppbevart» i kommunale institusjoner. Utvalgets forslag innebærer en dramatisk forverring av situasjonen, og en meget alvorlig merbelastning for familier med barn som har store meromsorgsbehov.

 

Les hele høringsuttalelsen

Les også:

Mandat for offentlig utvalg om ytelser for pårørende som yter omsorg som erstatter kommunale tjenester

Frykter rasering av omsorgstilbud

Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen for lag og foreninger inneholder mer enn 500 støtteordninger

Over 100 norske kommuner tilbyr Tilskuddsportalen for lag og foreninger som er registrert i brønnøysund

Sjekk først om din kommune tilbyr tjenesten

For å se hvilke kommuner som tilbyr tjenesten, kan du gå til dette skjemaet:
http://lf-tilskudd.scan4news.com/register

Velg et fylke for å vise hvilke kommuner i fylket som tilbyr Tilskudds portalen for lag og foreninger. Les mer i høyre kolonne i skjemaet!

Hvis din kommune tilbyr tjenesten:

Du logger deg på med organisasjonsnummeret til din  FFM fylkesorganisasjon (eller ffmu).

Når du er inne i Tilskuddsportalens nettside, gjør du som følger:

 1. Se i kategoriene øverst på siden. Du kan velge mellom Næringsliv, Helse og sosial,  Forskning/utdanning, Kultur/miljø og Diverse.
 2. Finn din kategori og start søket.
 3. Når du finner noe interessant, så gå inn på tilskuddsforvalterens side og se på  kriteriene.
  Mange tilskuddsordninger kan passe allikevel selv om de ved første øyekast ikke ser slik ut.

Mer informasjon om portalen

Frivillighet Norge – høstens aktiviteter og kurs

Frivillighet Norge arrangerer kurs innen organisasjonsarbeid.

Eksempler på kurs:

19. september

 • Økonomi – regnskap og budsjett – Dette kurset er nyttig for alle som skal styre prosjekter, økonomi eller lede styrer i frivillige organisasjoner, eller ønsker å lære mer om økonomistyring i frivillige organisasjoner.Kurset er gratis og åpent for alle. Det blir servert pizza ved kursstart. Begrenset antall plasser.

10. oktober

 • Søknad og rapportering – Kurset gir en innføring i prosjektarbeid med viktig tema som søknad, ledelse, målstyring, evaluering og rapport. Det vil bli gitt tips, eksempler og jobbet med metodeverktøy som du og din organisasjon kan bruke videre i deres søknad og rapporteringsarbeid. Kurset er gratis og åpent for alle. Det blir servert pizza ved kursstart. Begrenset antall plasser.

17. oktober

 • Organisasjonsarbeid – Kurset er tilrettelagt personer eller grupper som har lyst til å starte en ny organisasjon, eller nylig her fått styreverv og ønsker å ha generell informasjon om organisasjonsarbeid. Kurset er gratis og åpent for alle. Det blir servert pizza ved kursstart. Begrenset antall plasser.

Mer informasjon om kursene, kontaktpersoner, påmelding her: www.frivillighetnorge.no

Alternativ og supplerende kommunikasjon tatt inn i Opplæringsloven fra 1.august 2012

Endringen styrker retten til alternativ og supplerende kommunikasjon

De aktuelle paragrafene etter endring:

 • § 2-16 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) lyder nå slik:
  Elevar som heilt eller delvis manglar funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon, skal få nytte eigna kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringa.
  Når ein elev ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har eleven rett til spesialundervisning etter reglane i kapittel 5. Dette inkluderer nødvendig opplæring i å bruke alternativ og supplerande kommunikasjon.
 • § 3-13 Opplæring av elevar, lærlingar og lærekandidatar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) lyder nå slik:
  Elevar, lærlingar og lærekandidatar som heilt eller delvis manglar funksjonell tale, og har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon, skal få nytte eigna kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringa.
  Når ein elev eller lærekandidat ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har eleven eller lærekandidaten rett til spesialundervisning etter reglane i kapittel 5. Dette inkluderer nødvendig opplæring i bruk av alternativ og supplerande kommunikasjon.
 • § 3-14 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) lyder nå slik:
  Elevar som heilt eller delvis manglar funksjonell tale og som har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon, skal få nytte eigna kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringa.
  Når ein elev ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har eleven rett til spesialundervisning etter reglane i § 3-6. Dette inkluderer nødvendig opplæring i bruk av alternativ og supplerande kommunikasjon.
 • § 4A-13 Opplæring av vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) nå slik:
  Vaksne som heilt eller delvis manglar funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon, skal få nytte eigna kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringa.
  Vaksne som ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning etter reglane i § 4a-2. Dette inkluderer nødvendig opplæring i å bruke alternativ og supplerande kommunikasjon.

Les hele Opplæringsloven hos lovdata.