Studieforbundet Funkis starter opp Nettkurset «Å leve et friskere» 17.september

Alt du trenger for å delta, er pc og tilgang til internett. Søknadsfrist: 14. september 2012

Kurset er et Mestringskurs/Selvhjelpsprogram for mennesker med ulike funksjonshemminger eller kroniske sykdommer – og deres pårørende

 

Det er fire grunnleggende prinsipper bak utviklingen av programmet:

  • Mange mennesker har flere enn en sykdomstilstand, og trenger dermed en bredere oppfølging.
  • Mennesker med forskjellige sykdomstilstander har lignende bekymringer og problemer i hverdagen.
  • Når man selv, eller en som står oss nær, har en sykdomstilstand/funksjonshemming, må man ikke bare håndtere selve tilstanden, men også innvirkningen den har på livet og følelsene til den enkelte.
  • Mennesker kan lære seg å ta ansvar for den daglige mestringen av sine symptomer og sin tilstand

 

Varighet: 7 uker

Første uka er introduksjonsuke, hvor du blir kjent med det
elektroniske verktøyet. Deretter følger 6 uker med nytt
kursmateriell hver mandag.
Sted: Hjemme hos deg selv

Kursansvarlig:
Studieforbundet Funkis
Kursveiledere: Harald Clausen og Wenche Steenstrup

Kursavgift: kr. 500 Inkluderer kursbok og CD med
avspenningsøvelser

 

Mer om kurset og påmelding

 

StudieforbundetFunkis finnes også ute i fylkene! De har sine egne nettsider under fanen Fylkesledd på funkis.no, og der legges det stadig vekk ut informasjon om kurs, møter og andre nyheter.