Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse inviterer til landskonferanse om Aldring og Helse 5. november i Oslo

På dagskonferansen rettes søkelyset mot psykiske og fysiske utfordringer under aldringen slik personer opplever dem i hverdagen, og hvordan man kan gi best mulig bistand og støtte til selvhjelp.

Praktisk informasjon
Sted:
Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11, Oslo

Dato:
5. november 2012

Tid:
Kl. 09.00 – 16.00

Antall deltakere:
70–90

Timetall:
7

Pris:
Kr 1.900,– (kursavgift, lunsj og kaffe)

Påmeldingsfrist:
1. oktober 2012
Målgruppe:
Konferansen er tverrfaglig og vil være interessant for alle faggrupper i kommune- og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for utredning og behandling, helse- og omsorgstjenester og bistand til personer med funksjonshemning.
Konferansen vil være aktuell for personer med funksjonshemning, pårørende og interesseorganisasjoner.

Ansvarlig:
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (her finner du mer informasjon om konferansen og påmeldingsskjema)