Mitt liv – Mine valg

Informasjonsheftet
Dette er en informasjonshefte som er utviklet gjennom prosjektet ”Mitt liv, mine valg”. Prosjektet har gått ut på å samle informasjon om tema som kan være aktuelt om en får en progredierende, nevromuskulær, sykdom. Informasjonen samles i et hefte, slik at det skal være enkelt å finne frem til det man trenger.

Tilgang til relevant informasjon
Målet er at leseren får lett tilgang til å finne relevant informasjon og tilgang til hvor leseren kan finne mer informasjon om temaet. Med dette utgangspunktet var det nødvendig at mennesker med muskelsykdommer også ble en viktig del av prosjektet. Innledningene til mange av temaene er skrevet av mennesker med muskelsykdommer som lever med dette hver dag.

Last ned: Informasjonshefte om å finne frem med muskelsykdom

Lærings- og mestringskurs
I tillegg har prosjektet bestått av å utvikle et lærings- og mestringskurs tilpasset mennesker med progredierende nevromuskulære sykdommer. Dette kurset er presentert i et eget dokument, der det beskrives hvordan en kan lage denne typen lærings- og mestringskurs for muskelsyke. Målet med dette er at det skal være enklere å arrangere kurs for mennesker med sjeldne sykdommer.

Dette er et samarbeid mellom Foreningen for muskelsyke og lærings- og mestringssenteret på St.Olavs hospital i Trondheim. Midlene til prosjektet kommer fra Extrastiftelsen. Prosjektleder: Svein Erik Larsen

Last ned: Lærings- og mestringskurs for muskelsyke

Lærings- og mestringskurset ble laget gjennom 4 samlinger, her kan du laste ned skjemaene og foredragene (powerpoint) fra samlingene:

Facebook
Twitter
LinkedIn