Erik Allums Legat

Legatet kan yte økonomisk bistand til:
 • støtte for utvikling av ny viten om Duchennes muskeldystrofi eller andre nevromuskulære sykdommer
• spesielle tiltak og utvikling av hjelpemidler som får en direkte effekt på hverdagssituasjonen og livskvaliteten til personer med   Duchennes muskeldystrofi og deres familier.  Søknadsfrist: 15. september

Det gis ikke tilskudd til tiltak for enkeltpersoner, men sosiale tiltak rettet mot grupper kan vurderes.

Søknaden må inneholde:

1. Søkers navn, tittel, adresse, kontaktinformasjon og kontonummer
2. Navn på tiltaket/prosjektet
3. Søknaden må innholde start- og sluttdato, målgruppe, målsetting og plan for gjennomføringen eventuelt program. (Maks 3 A4 sider.)
4. Tiltaket/prosjektets betydning for muskelsyke, pårørende og/eller fagmiljøene
5. Budsjett, inkludert andre finansieringskilder og eventuelle samarbeidspartnere
6. Sammendrag av søknaden, maks 500 tegn, som kan legges ut på www.ffm.no.

Søknad sendes på e-post til fondet@ffm.no og 5 eksemplar sendes i papirformat til Legatet.
Adresse: Erik Allums Legat, c/o Foreningen for Muskelsyke, Smedsvingen 4 b, 1395 Hvalstad.

Søknadsfrist 15. september 2012 for tiltak/prosjekt i 2013.

Les mer om Erik Allums Legat