Mitt liv – Mine valg

Et informasjonshefte om å finne frem med muskelsykdom og en modell for lærings- og mestringskurs for muskelsyke
Prosjekt er finansiert av ExtraStiftelsen, og ble gjennomført i 2011.

Erik Allums Legat

Legatet kan yte økonomisk bistand til:
 • støtte for utvikling av ny viten om Duchennes muskeldystrofi eller andre nevromuskulære sykdommer
• spesielle tiltak og utvikling av hjelpemidler som får en direkte effekt på hverdagssituasjonen og livskvaliteten til personer med   Duchennes muskeldystrofi og deres familier.  Søknadsfrist: 15. september