Mitt liv – Mine valg

Informasjonsheftet
Dette er en informasjonshefte som er utviklet gjennom prosjektet ”Mitt liv, mine valg”. Prosjektet har gått ut på å samle informasjon om tema som kan være aktuelt om en får en progredierende, nevromuskulær, sykdom. Informasjonen samles i et hefte, slik at det skal være enkelt å finne frem til det man trenger.

Tilgang til relevant informasjon
Målet er at leseren får lett tilgang til å finne relevant informasjon og tilgang til hvor leseren kan finne mer informasjon om temaet. Med dette utgangspunktet var det nødvendig at mennesker med muskelsykdommer også ble en viktig del av prosjektet. Innledningene til mange av temaene er skrevet av mennesker med muskelsykdommer som lever med dette hver dag.

Last ned: Informasjonshefte om å finne frem med muskelsykdom

Lærings- og mestringskurs
I tillegg har prosjektet bestått av å utvikle et lærings- og mestringskurs tilpasset mennesker med progredierende nevromuskulære sykdommer. Dette kurset er presentert i et eget dokument, der det beskrives hvordan en kan lage denne typen lærings- og mestringskurs for muskelsyke. Målet med dette er at det skal være enklere å arrangere kurs for mennesker med sjeldne sykdommer.

Dette er et samarbeid mellom Foreningen for muskelsyke og lærings- og mestringssenteret på St.Olavs hospital i Trondheim. Midlene til prosjektet kommer fra Extrastiftelsen. Prosjektleder: Svein Erik Larsen

Last ned: Lærings- og mestringskurs for muskelsyke

Lærings- og mestringskurset ble laget gjennom 4 samlinger, her kan du laste ned skjemaene og foredragene (powerpoint) fra samlingene:

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse inviterer til landskonferanse om Aldring og Helse 5. november i Oslo

På dagskonferansen rettes søkelyset mot psykiske og fysiske utfordringer under aldringen slik personer opplever dem i hverdagen, og hvordan man kan gi best mulig bistand og støtte til selvhjelp.

Praktisk informasjon
Sted:
Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11, Oslo

Dato:
5. november 2012

Tid:
Kl. 09.00 – 16.00

Antall deltakere:
70–90

Timetall:
7

Pris:
Kr 1.900,– (kursavgift, lunsj og kaffe)

Påmeldingsfrist:
1. oktober 2012
Målgruppe:
Konferansen er tverrfaglig og vil være interessant for alle faggrupper i kommune- og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for utredning og behandling, helse- og omsorgstjenester og bistand til personer med funksjonshemning.
Konferansen vil være aktuell for personer med funksjonshemning, pårørende og interesseorganisasjoner.

Ansvarlig:
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (her finner du mer informasjon om konferansen og påmeldingsskjema)

Studieforbundet Funkis starter opp Nettkurset «Å leve et friskere» 17.september

Alt du trenger for å delta, er pc og tilgang til internett. Søknadsfrist: 14. september 2012

Kurset er et Mestringskurs/Selvhjelpsprogram for mennesker med ulike funksjonshemminger eller kroniske sykdommer – og deres pårørende

 

Det er fire grunnleggende prinsipper bak utviklingen av programmet:

  • Mange mennesker har flere enn en sykdomstilstand, og trenger dermed en bredere oppfølging.
  • Mennesker med forskjellige sykdomstilstander har lignende bekymringer og problemer i hverdagen.
  • Når man selv, eller en som står oss nær, har en sykdomstilstand/funksjonshemming, må man ikke bare håndtere selve tilstanden, men også innvirkningen den har på livet og følelsene til den enkelte.
  • Mennesker kan lære seg å ta ansvar for den daglige mestringen av sine symptomer og sin tilstand

 

Varighet: 7 uker

Første uka er introduksjonsuke, hvor du blir kjent med det
elektroniske verktøyet. Deretter følger 6 uker med nytt
kursmateriell hver mandag.
Sted: Hjemme hos deg selv

Kursansvarlig:
Studieforbundet Funkis
Kursveiledere: Harald Clausen og Wenche Steenstrup

Kursavgift: kr. 500 Inkluderer kursbok og CD med
avspenningsøvelser

 

Mer om kurset og påmelding

 

StudieforbundetFunkis finnes også ute i fylkene! De har sine egne nettsider under fanen Fylkesledd på funkis.no, og der legges det stadig vekk ut informasjon om kurs, møter og andre nyheter.

Erik Allums Legat

Legatet kan yte økonomisk bistand til:
 • støtte for utvikling av ny viten om Duchennes muskeldystrofi eller andre nevromuskulære sykdommer
• spesielle tiltak og utvikling av hjelpemidler som får en direkte effekt på hverdagssituasjonen og livskvaliteten til personer med   Duchennes muskeldystrofi og deres familier.  Søknadsfrist: 15. september

Det gis ikke tilskudd til tiltak for enkeltpersoner, men sosiale tiltak rettet mot grupper kan vurderes.

Søknaden må inneholde:

1. Søkers navn, tittel, adresse, kontaktinformasjon og kontonummer
2. Navn på tiltaket/prosjektet
3. Søknaden må innholde start- og sluttdato, målgruppe, målsetting og plan for gjennomføringen eventuelt program. (Maks 3 A4 sider.)
4. Tiltaket/prosjektets betydning for muskelsyke, pårørende og/eller fagmiljøene
5. Budsjett, inkludert andre finansieringskilder og eventuelle samarbeidspartnere
6. Sammendrag av søknaden, maks 500 tegn, som kan legges ut på www.ffm.no.

Søknad sendes på e-post til fondet@ffm.no og 5 eksemplar sendes i papirformat til Legatet.
Adresse: Erik Allums Legat, c/o Foreningen for Muskelsyke, Smedsvingen 4 b, 1395 Hvalstad.

Søknadsfrist 15. september 2012 for tiltak/prosjekt i 2013.

Les mer om Erik Allums Legat

Gruppeopphold for unge voksne med nevrologisk sykdom eller muskelsykdom – september 2012 ved Sunnås

I uke 38 (17.-21. september) arrangerer vi et gruppeopphold med fokus på aktivitet og mestring ved avdeling PVO i Askim.

Målgruppe

Unge voksne med nevrologisk sykdom eller muskelsykdom som har noe gangfunksjon (med eller uten hjelpemidler).

Mål

Med sykdom og skade kan det oppleves utfordrende å delta i aktiviteter og friluftsliv. Målet med oppholdet er å oppleve mestring av ulike aktiviteter som kan bidra til å bevare funksjon og livskvalitet. Det blir også fokus på hvordan deltakerne kan sette seg mål og implementere aktivitet og friluftsliv i egen hverdag.

Foreløpig innhold
  • Aktiviteter som kanopadling, terapi-riding, basseng, klatring/rapellering
  • Tematimer om mestring, energibalanse, fysisk aktivitet og målsetting/motivasjon
  • Sosiale kveldsaktiviteter

Deltagelse

Hvis du ønsker å delta, kan du søke om plass gjennom fastlegen din. Det er ingen egenandel.

Søknadsfrist: 22. August 2012
Ved spørsmål, ta kontakt med Ann Sissel Pedersen eller koordinator Målfrid Bøe Stenslet  tlf. 69818017

Kilde: Sunnås sykehus