God sommer

Juli nærmer seg og da tar FFM kontoret ferie, se ferieavvikling: http://ffm.no/NYHETER/Ferieavvikling-ved-FF2
Vi ønsker alle våre medlemmer og tillitsvalgte en fin sommer

Leder i FFM Arne F. Vogt kan nås på mobil: 403 269 84 i juli måned.

Del