Påmelding til Parallellkurs 2. – 4. november 2012 på Park Inn, Gardermoen

2. – 4.november  2012 kjører Likemannsutvalget i FFM parallellkurs, der det ene kurset heter «Å leve med assistanse i hverdagen» og det andre er «Faglig oppdatering av likemenn». Påmeldingsfrist: 21.september

Å leve med assistanse i hverdagen:

Målgruppen på dette kurset er muskelsyke som har et assistansebehov i hverdagen, og som har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse (BPA). For mange av FFMs medlemmer er BPA helt livsnødvendig for å klare hverdagen. Ordningen er en god ordning, som sikrer mulighet til aktiv deltakelse i samfunnet. Samtidig kan det å ha andre mennesker rundt seg konstant være veldig mentalt krevende. Man skal leve livet, som alle andre, samtidig som man skal være sjef, ta vare på assistenten, egne behov, ha et godt arbeidsmiljø… det kan bli mange krav og vi har sett behovet for å utarbeide et likemannskurs hvor vi setter fokus på å bevare seg selv, sin identitet og ikke minst hvordan man kan bruke assistanse til å klare å leve det livet man ønsker.

Målsettingen med kurset er å utveksle erfaringer og få kompetanse som gjør at deltakerne vil få brukt sin BPA mer effektivt i hverdagen og bli tryggere i arbeidslederrollen.

Faglig oppdatering av likemenn:

Målgruppen er likemennene i FFM. Vi ønsker oss flere likemenn i foreningen, så det er muligheter for nye likemenn å melde seg på også. Målsettingen med kurset er å gi likemennene motivasjon og mentalt påfyll i forhold til likemannsrollen. Arbeidsmåten er foredrag og gruppearbeid.

Mer informasjon og påmeldingsskjema