Likemannsutvalget i FFM inviterer til Grunderkurs 1 og 2 på Park Inn, Gardermoen, 20 – 23. september 2012

Vi vil samle muskelsyke til ei miniukesamling hvor de vil bli stimulert til å ta i bruk sin restarbeidsevne. Kurset vil sette fokus på egne evner, og tro på at man har noe å bidra med, på tross av muskelsykdommen. Gjennom å møte andre og dele erfaringer vil de få bedre innsikt i sine egne resurser og begrensinger.  Påmeldingsfrist: 10. august

For mange vil det å drive egen virksomhet være en fin måte å kunne arbeide noe, uten å slite seg ut og forverre progresjonen på sykdommen. For å lykkes med egen bedrift er det imidlertid nødvendig å ha kunnskaper om det å drive egen bedrift, hva man kan ”selge” og hvordan man går frem for å starte bedriften. I tilegg er det viktig å ha tro på egne evner, og se sine muligheter. Dette ønsker vi å gi den enkelte med dette tiltaket.

I løpet av uken vil deltakerne prøve ut ulike typer aktiviteter. Vi vil sette fokus både på kreative skapende aktiviteter, og mer teoretisk faglige aktiviteter, etter som hva deltakerne ønsker. Kreativitet og det å se sine iboende resurser vil være nøkkelordene i løpet av uken.

Vi fikk svært gode tilbakemeldinger på kurset i 2011, og ønsker derfor å ha et nybegynnerkurs til, i tillegg til den planlagte oppfølgingssamlingen. Til begge kursene vil vi leie inn Maria Bjerge til å holde ”Uniq som du er”, kjent fra Open Mind, Telenor. Hensikten med dette er at hver enkelt deltaker skal finne sitt unike, hva de er gode på og hva de kan bidra med. I tilegg vil vi invitere Tone Torp, gründer og muskelsyk. Innovasjon Norge vil få en sentral plass, i tillegg til mennesker som har utviklet hobbyen sin til et levebrød, for eksempel gjennom å åpne nettbutikk og å bruke sosiale medier til å promotere produktene sine.

Mer informasjon og påmeldingsskjema

Facebook
Twitter
LinkedIn