Hva skjer med jobbstrategien?

Stortingsrepresentant Tove Linnea Brandvik fra Arbeiderpartiet deltok på FFOs seminar. I sitt innlegg reflekterte hun over hvorfor en jobbstrategi er nødvendig for å få flere funksjonshemmede i arbeid.

For fire år siden lanserte FFO ideen om en jobbstrategi, og høsten 2012 ble en slik strategi lansert av arbeidsministeren i forbindelse med statsbudsjettet. På seminaret i FFO  fikk deltakerne høre om hvordan NAV, som har fått et viktig ansvar i oppfølgingen av strategien, konkret jobber for å få flere funksjonshemmede i jobb.

Les mer om seminaret og last ned innleggene: www.ffo.no

Facebook
Twitter
LinkedIn