Rehabilitering i fokus

FFOs Hovedstyre har oppnevnt en egen arbeidsgruppe som skal utarbeide en strategi for rehabiliteringsområdet. Arbeidet ledes av FFOs leder Knut Magne Ellingsen, og det første møtet ble gjennomført denne uken.

Formålet med å utvikle en rehabiliteringsstrategi er at denne skal brukes for å sette temaet på dagsorden i forbindelse med Stortingsvalget i 2013. Det gruppen ønsker å oppnå er at politikere og tjenesteapparatet forstår at alle mennesker må få mulighet til å delta sosialt og i samfunnet.
I løpet av prosessen vil alle FFOs medlemsorganisasjoner bli invitert til å komme med innspill, og det planlegges et eget innspillmøte til høsten.
De oppnevnte representantene i arbeidsgruppen kommer fra Foreningen for slagrammede, Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta, Norsk Revmatikerforbund, Cerebral Parese Foreningen, Norsk Thyreoideaforbund og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Kilde: www.ffo.no