Er hotellet tilgjengelig?

QualityMark Norway er norske hotellers nyetablerte stjernemerkeordning.

Som en del av denne ordningen skal hotellene merkes dersom de er tilgjengelig for bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede, samt personer med astma og allergier.
FFO deltar i fagrådet til stjernemerkeordningen og de deltok på det første møtet . Der gjennomgikk vi kriterier for hva som skal til for at hoteller er tilgjengelig for funksjonshemmede. Disse ble godkjent, og er nå en del av ordningen i form av en notasjon.

Les hele artikkelen: www.ffo.no

Mer om: QualityMark Norway

Del