FFO ønsker å styrke klageadgangen i NAV

FFO ønsker å styrke klageadgangen i NAV

Opplysninger om at mange ikke får de hjelpemidlene de trenger, bekymrer FFO. Siden Regjeringen ikke vil gå for et NAV-ombud har vi i møte med statsråd Hanne Bjurstrøm i dag bedt om at klageadgangen i Nav må styrkes. Statsråden sa seg villig til å se nærmere på hvordan dagens klageadgang praktiseres og fungerer. – Jeg er veldig glad for at statsråden tar på alvor FFOs bekymringer over at folk ikke får innvilget de rettighetene de har, og det faktum at omgjøringsprosenten på klagesaker er relativt høy i NAV, sier generalsekretær Liv Arum på www.ffo.no.

Les også :

ffo.no: Vil ha svar om manglende informasjonsflyt i NAV

vg.no: Flere oppgitt over NAV: Mener fullt brukbare hjelpemidler bare kastes