Nye informasjonshefter utarbeidet gjennom prosjektet «Mitt liv, mine valg»

Et informasjonshefte om å finne frem med muskelsykdom og en modell for lærings- og mestringskurs for muskelsyke

Dette er et samarbeid mellom Foreningen for muskelsyke og lærings- og mestringssenteret på St.Olavs hospital i Trondheim. Prosjektet  er finansiert gjennom  Extrastiftelsen. Prosjektleder: Svein Erik Larsen

Mer informasjon om prosjektet og informasjonsheftene her: https://ffm.no/FFM/FFM-prosjekter/Mitt-liv-mine-valg