Vant frem hos Likestillings- og diskrimineringsombudet!

Medlem i FFM, Ingrid Ihme ble ved fire anledninger i 2011 nektet adgang til en av Ruters busser i Oslo fordi hun sitter i rullestol.

Ingrid mener at avvisningen av henne på bussen er diskriminerende og trakasserende, og også i strid med EUs bussdirektiv. Hun opplyser at sjåføren de første to gangene gav beskjed om at hun ikke ville ha på elektrisk rullestol hvis hun ikke satt med rullestolen inntil veggen. Tredje gang fikk hun beskjed om at det var fullt.  Ingrid opplyser imidlertid at det ble fullt fordi sjåføren brukte tid på å skjelle henne ut. Siste og fjerde gang ble hun avvist med begrunnelsen at bussen manglet en armstøtte som skulle hindre sidevelt.

Ingrid Ihme klaget saken inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet i november 2011 og fikk medhold!

Viktig seier!
Konklusjonen fra Likestillings- og diskriminerinsombudet:
«Ruter AS handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 da A ved fire anledninger i 2011 ble nektet adgang til bussen.»

Les hele saken:   Likestillings- og diskrimineringsombudet