Rapport fra kurs om Friedreichs ataksi

Frambu arrangerte nylig for første gang eget kurs for personer med Friedreichs ataksi (FRDA). Det var i alt 12 familier til stede på kurset som satte stor pris på å få møte hverandre og dele erfaringer.

Brukerstemme
Kurset startet opp med at en ung mann og hans mor fortalte om hvordan det er å leve med den sjeldne diagnosen Friedreichs ataksi. De fortalte om store utfordringer i hverdagen, men snakket også om mange ting som fungerer bra. De fremhevet at det å bruke humor og tenke positivt er helt avgjørende i hverdagen!

Medisinsk informasjon
Stipendiat og lege Iselin Marie Wedding ga sammen med overlege Chantal Tallaksen Oslo Universitetssykehus medisinsk informasjon om diagnosen.

Les hele artikkelen på www.frambu.no