Nytt tilbud ved Beitostølen helsesportsenter (BHSS) – Familietilbudet

Spesielt for dette tilbudet er at BHSS inviterer foresatte og søsken til et familieopphold i én av ukene under barnets opphold

Foresatte og søsken bor uten omkostninger på BHSS, og deltar i aktivitet sammen med barnet som er lagt inn til opphold i perioden. Hensikten med et slikt opphold er at vi ønsker å utvikle familiens kompetanse og forutsetning for å kunne støtte barnet i aktiviteter i lokalmiljøet. Dette gjøres gjennom veiledning om aktuelle oppfølgingsaktivitet(er), samt veiledning om bruk og tilpasning av aktuelle aktivitetshjelpemidler.

I tillegg til å delta på ulike aktiviteter er det satt av tid til gruppesamlinger for foreldre og gruppesamlinger for søsken. Gruppesamlingene for søsken har tema ‘å være søsken til barn med funksjonsnedsettelse’. I gruppesamlingene for foreldre diskuteres tema som ‘hva tar og hva gir energi’ og ‘ autopilot og dine ressurser’.

På  nettsidene www.bhss.no ligger mer informasjon om Familietilbudet. Der finner dere også dato for ukene det arrangeres Familietilbud i 2012. Dette tilbudet vil også bli arrangert i 2013, og datoer vil komme på BHSS sine nettsider når neste årsplan er ferdig (i løpet av høsten 2012).