NOU-en «Når sant skal sies om pårørendeomsorg – fra usynlig til verdsatt og inkludert» er på høring i FFO

Et av forslagene som har fått mye kritikk er det å erstatte hjelpestønad og omsorgslønn med en kommunal omsorgsstønad.
For å illustrere de økonomiske konsekvensene forslagene vil få for foreldre som i dag mottar hjelpestønad, omsorgslønn eller pleiepenger fordi de har et funksjonshemmet barn, ønsker FFO seg noen eksempler som kan brukes i  høringsuttalelsen.

FFO skal innen 15. august avgi høringsuttalelse på utredningen. Et av forslagene som har fått mye kritikk er det å erstatte hjelpestønad og omsorgslønn med en kommunal omsorgsstønad. For foreldre med de mest krevende omsorgsoppgavene vil omleggingen kunne få dramatiske økonomiske konsekvenser.
FFO ønsker eksempler
For å illustrere de økonomiske konsekvensene forslagene vil få for foreldre som i dag mottar hjelpestønad, omsorgslønn eller pleiepenger fordi de har et funksjonshemmet barn, ønsker FFO seg noen eksempler som vi kan bruke i vår høringsuttalelse.
Eksemplene kan sendes til e-post: berit.larsen(a)ffo.no. (NB! Husk å bytte ut (a) med @ i e-posten).

Les mer om saken på www.ffo.no