Å leve med mitokondriesykdom som voksen

Fra 21. til 23. august 2012 arrangerer Frambu kurs for personer over 18 år med en mitokondriesykdom og deres partnere. Det er ikke lagt opp til å ha med barn på dette kurset. Søknadsfrist er 31. mai.

Professor Laurence Bindoff fra Haukeland universitetssykehus gir medisinsk informasjon. Han har mye erfaring med pasienter med mitokondriesykdommer.

Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi også fokusere på:

  • Hvordan kan det være å leve med lite energi i hverdagen og hvordan kan det oppleves å leve med tap av ferdigheter?
  • "Energiregnskap" – hvordan disponere de kreftene man har?
  • Fysioterapi og ergoterapi
  • Ernæring ved en mitokondriesykdom
  • Ytelser, tjenester og individuell plan samt arbeid og annen aktivitet
  • Samtalegrupper

Du kan lese mer om kurset og melde deg på : www.frambu.no