Til de som redigerer på FFM.no

Det blir i disse dager laget ny verktøylinje i redigeringsverktøyet, og i forbindelse med dette – kan det være tekniske problemer.
Vi gir beskjed så fort verktøylinjen er ferdig.

NOU-en «Når sant skal sies om pårørendeomsorg – fra usynlig til verdsatt og inkludert» er på høring i FFO

Et av forslagene som har fått mye kritikk er det å erstatte hjelpestønad og omsorgslønn med en kommunal omsorgsstønad.
For å illustrere de økonomiske konsekvensene forslagene vil få for foreldre som i dag mottar hjelpestønad, omsorgslønn eller pleiepenger fordi de har et funksjonshemmet barn, ønsker FFO seg noen eksempler som kan brukes i  høringsuttalelsen.

Å leve med mitokondriesykdom som voksen

Fra 21. til 23. august 2012 arrangerer Frambu kurs for personer over 18 år med en mitokondriesykdom og deres partnere. Det er ikke lagt opp til å ha med barn på dette kurset. Søknadsfrist er 31. mai.

Ekstra studiestøtte fra Lånekassen

Lånekassen har egne ordninger for deg som er funksjonshemmet eller har nedsatt funksjonsevne. Ordningene gjelder for høyere og annen utdanning (ikke vanlig videregående opplæring).

Rapport fra kurs om Friedreichs ataksi

Frambu arrangerte nylig for første gang eget kurs for personer med Friedreichs ataksi (FRDA). Det var i alt 12 familier til stede på kurset som satte stor pris på å få møte hverandre og dele erfaringer.