Guro Skjetne og Laila Bakke presenterte FFMs likemannsarbeid på FFOs likemannskurs i helgen

Tema som ble tatt opp var "hva er likemannsarbeid er og hvorfor det er viktig, organiseringen av likemannsarbeidet, likemannsmidlene og materiell på likemannsområdet".

Flere organisasjoner har utviklet materiell for bruk i egen organisasjon, og her var det stor vilje til å dele dette med andre. Det var enighet om at mye er likt selv om organisasjonene er ulike både i størrelse og målgruppe.

Les hele artikkelen på ffo.no

Facebook
Twitter
LinkedIn