Møte mellom FFO og Leverandører for Helse-Norge (LFH)

FFO har hatt møte med representanter for LFH for å drøfte situasjonen på hjelpemiddelområdet.

Møte som var initiert av LFH var svært nyttig og klargjorde at FFO har svært mye til felles med Leverandørforeningen – både i synet på dagens problemer og utfordringer, samt forslag til løsninger.

I møtet gjorde FFO rede for sine hovedutfordringer og prioriteringer på hjelpemiddelområdet med utgangspunkt i vårt høringssvar på Holteutvalgets utredning og krav til statsbudsjett 2013. Regjeringen jobber nå med å kvittere ut NOU-ene som i sin tid skapte sterke reaksjoner blant brukerorganisasjonene. Her ble det blant annet foreslått å overføre visse hjelpemidler fra folketrygden til kommunene.

– Myndighetene har lovet oss en tett og god dialog om denne saken, noe vi vil følge tett opp, sier assisterende generalsekretær Jarl Ovesen på ffo.no

Av områder hvor FFO og LFH har sammenfallende synspunkter kan innkjøpspolitikken på hjelpemiddelområdet og bilområdet nevnes spesielt. LFH orienterte i den forbindelse om sin dialog med NAV på dette området. Som kjent har bilområdet de siste årene skapt stor frustrasjon blant brukerne.

– Dette var i sin helhet et svært konstruktivt og nyttig møte som viser viktigheten av at vi som aktører på dette området holder kontakt, sier Jarl Ovesen i en kommentar.