Dystrofia myotonica – regionalt fagkurs for Helseregion sør-øst

Tirsdag 15. mai arrangerer Frambu fagkurs for tjenesteytere rundt personer med Dystrofia myotonica. Fagkurset holdes på Fagernes i Valdres. Søknadsfrist er 16. april.

Sted: Quality Hotel & Resort, Fagernes

Målgruppe:
Kurset retter seg mot tjenesteytere rundt personer med Dystrofia myotonica. Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset plass for brukere og pårørende .

Pris:
Kursavgift for fagpersoner kr. kr. 450.- Dette inkluderer materiell, kaffe og lunsj. (Faktura ettersendes)
Har du spørsmål om fagkurset?
Faglige spørsmål rettes til Sissel W. Bredesen på e-post: swi@frambu.no
Praktiske spørsmål kan rettes til Åse-Mette H. Jamtli på e:post: aam@frambu.no

Påmelding innen 16. april kan gjøres på www.frambu.no. Påmelding kan skje etter fristen dersom det er ledig plass.

les mer