Muskelnytt nr.2 2012

-Det handler om å være i bevegelse
s 4 – 5 Les om forfatter Thorvald Steen

Landsmøte 2012
s 9 -15 Les om FFMs landsmøte

Drømmeopphold på Cato-senteret
s 16     Les om Karen Elise Hauge s opphold på Cato-senteret

Hva er pasient- og brukerombudet?
s 20     Les om ombudet

Positiv aktivitet i Hedmark og Oppland
s 21     Les om aktiviter i FFM Hedmark og Oppland

Likemannsutvalget`s kurs 2012
s 23     Les om Grunderkurs og likemannskurs

Reisebrev fra Arkhangelsk
s 24-25 Les om NMKs reise til  Nord-Vest Russland

Samordning av “skjeldensentrene”
s 26      Les om samorganiseringen

Bruk av hostemaskin for ALS-pasienter
s 27      Vibeke Siewers har skrevet en masteroppgave som handler om bruken

Les hele Muskelnytt nr.2 2012 her