Nye videoer lagt ut på ffm.no

Fem diagnoseportretter og en temafilm

Fem nye diagnoseportretter:
Dystrofia myotonika, Duchennes muskeldystrofi, Facio-scapulo-humerlal muskeldystrofi,  Charcot Marie Tooth, Medfødt muskeldystrofi  og en temafilm om BI-PAP

Videoene er produsert av Stup og Skyt gjennom prosjektet "Hva skjer a", et informasjonsprosjekt rettet mot barn og unge.
Prosjektleder er Guro Skjetne.

Se videoer