Staten skal ansette flere funksjonshemmede: – Nye krav til statlige etater for 2012

Hvert år etter at statsbudsjettet er vedtatt sender departementene ut fellesføringer og styringskrav til underliggende etater. I år er et av kravene at man skal prioritere økt rekrutering av personer med nedsatt funksjonsevne.

Dette kom fram i et møte som FFO nylig hadde med Fornyings- administrasjon- og kirkedepartementet.

– Med tanke på den vanskelige prioriteringsdebatten om hva som skal med av føringer og krav i tildelingsbrevene er vi fornøyd med den klare forventningene staten i år har til sine underliggende etater om og ansette flere funksjonshemmede, sier Jarl Ovesen, assisterende generalsekretær i FFO på ffo.no.

IA- avtalen krever at deltakende virksomheter skal forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. I brevet fra departementene står det at "virksomhetene skal sette aktivitets- og resultatmål for å øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne".

Skal måles
De statlige virksomhetene skal i årsrapporten systematisk beskrive sine aktivitets- og resultatmål, samt redegjøre for resultatoppnåelsen og de aktivitetene som støtter opp under forventingen om og ansette flere funksjonshemmede.

– Det er veldig bra at etatene må rapportere på det de gjør og resultatene av sin innsats. FFO ser fram til å vurdere de ulike etaters arbeid med statens krav til økt innsats for å få flere funksjonshemmede i arbeid. Dette vil vi følge nøye med på, sier Ovesen.

Les også: FFO i møte med FAD