FFM Landsmøte 2012 og Muskeldager

FFM ønsker velkommen til Landsmøte og Muskeldager 2012 på Gardermoen.

Informasjon om Landsmøtet 2012

Landsmøtet starter kl.  10.00 lørdag 12. mai og forhandlingene varer frem til kl 13.00 samme dag.

Sted:
Muskeldagene og Landsmøtet 2012 skal være på Clarion Hotel Oslo Airport. Mer informasjon om hotellet kan du finne her: http://www.clarionosloairport.no/

Det er mulig å ankomme hotellet fredag 11.mai – men da må dere bestille hotellrom fra fredag til lørdag og selv dekke kostanden med dette.

Delegatfordelingen er som følger:
Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år kan møte på landsmøte som observatører uten tale og forslagsrett.
Fylkesforeningene og FFMU velger delegater til landsmøtet blant sine tillitsvalgte etter følgende fordelingsnøkkel:
– 2 delegater for de første 200 medlemmer
– 1 delegat pr. påbegynt 200 medlemmer deretter.
Fylkesforeningene og FFMU må ha levert revidert årsregnskap og årsberetning innen utgangen av april, for å ha stemmerett.
Likemannsutvalget, Redaksjonskomitéen og Kontrollkomitéen kan møte med 1 observatør hver. Disse observatørene har tale og forslagsrett.
Sentralstyret møter som observatører med tale og forslagsrett.

Muskeldagene finner sted samme helg. Denne gangen tilbyr vi følgende kurs:

  •  kursadministrasjon

Kurset er en innføring i det nye kursadministrasjonssystemet som FS begynner å bruke fra i år som alle medlemsorganisasjonene også er nødt til å ta i bruk når de melder inn kurs.  Alle som deltar må ha med PC.
Kurset  varer fra 12. – 13. mai. Programmet er lagt opp til at man kan være med på både kurs og landsmøtet.
Både delegater til landsmøtet og medlemmene for øvrig blir invitert til å delta på kurset.

Last ned innkalling her

Last ned påmeldingsskjema

Da ser vi frem til å møte dere på Landsmøtet og Muskeldagene 2012