Annerledeslandet: Dikt om sjeldne diagnoser

I anledning Sjelden dag gir Frambu ut diktsamlingen "Annerledeslandet". Her forteller pårørende om hvordan det kan oppleves å få og leve med barn med sjeldne diagnoser.

Mange foreldre som kommer til Frambu forteller at de får utløp for tanker og følelser gjennom å skrive dikt, og enda flere får trøst og styrke av å lese dem. Vi inviterte derfor pårørende til barn med sjeldne funksjonshemninger til å sende oss dikt de har skrevet. Resultatet har blitt diktheftet "Annerledeslandet", som lanseres i forbindelse med Sjelden dag (Rare Disease Day) onsdag 29. februar 2012.

En av bidragsyterne sier følgende om den første tiden etter at barnet fikk diagnose:
“På minuttet ga ny viten endrede fremtidsplaner og et ras av tanker. Deretter fulgte perioder med mye frustrasjon og smerte for oss alle. Å skrive det ut ble en løsning for meg.”

En annen forteller: “Etter at livet vårt endret seg, kan mange av opplevelsene vi har deles i tre: sorg, glede og motløshet. Å sette bilder på dette har hjulpet meg å bearbeide følelsene. Men det viktigste med bildene er å ha sorgen og gleden så synlig at jeg setter tankene på plass.”

Diktsamlingen er gratis, og kan bestilles på www.frambu.no