En sjelden dag 2012

150 deltakere fra brukerorganisasjoner og ulike fagmiljø var 29. februar samlet for å markere ”En sjelden dag 2012”. På linje med andre europeiske land satte Helsedirektoratet sjeldne og lite kjente tilstander på dagsorden på skuddårsdagen.

Med ulike vinklinger ble sjeldne og lite kjente tilstander satt lys på. Under overskrifta ”Nytt om organisering av sjeldenfeltet” ble det, ikke overraskende, stor diskusjon rundt framtidige tilbud ved kompetansesentrene. Med Helse og omsorgsdepartementet til stede ble det, i kraftige ordelag, uttrykt forventninger til snarlig avklaring rundt framtidig organisering.

Les mer på FFOs nettside www.ffo.no