Vil bytte ut hjelpestønad og omsorgslønn

Kaasa-utvalget foreslår i sin utredning å erstatte hjelpestønad og omsorgslønn med en kommunal omsorgsstønad som ikke kan kombineres med full lønn eller pleiepenger.

For foreldre med de mest krevende omsorgsoppgavene vil omleggingen kunne få dramatiske økonomiske konsekvenser.

Les mer om dette på FFOs nettsider www.ffo.no