Praksisplasser for fysioterapeuter i fare

FFO melder på sine nettsider at helse- og omsorgsdepartementet foreslår å avvikle Helsedirektoratets plikt til å sikre at nyutdannede fysioterapeuter får en praksisplass.

HOD vil erstatte denne plikten med å etablere en ventelisteordning. En dårlig løsning, mener FFO.

Les mer om denne saken på

www.ffo.no