BufDir inviterer til dialogseminar

Levekår og livssituasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne er tema på et dialogseminar som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) inviterer til i Oslo 8. mars.

Påmeldingsfristen er 1. mars.

Les mer på nettsiden til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon www.ffo.no.

Del