Universell utforming lønner seg for alle

For første gang foreligger en studie av hvordan folk verdsetter tiltak for universell utforming i bygninger og uteområder i Norge.

Konklusjonen er klar: Verdien ved universell utforming er høy og overstiger raskt kostnadene ved tiltakene.

Les mer på barne-likestillings og inkluderingsdepartementets nettsider

Del