Hjelpemidler – hva blir viktig framover?

FFO deltok 16. februar på et seminar på Stortinget som tok utgangspunkt i Holte-utvalgets utredning med fokus på hjelpemiddelområdet.  

Temaet for seminaret var betydningen av hjelpemidler og formidlingssystemet, samt konsekvenser av å endre dagens ordning.
FFOs generalsekretær Liv Arum  holdt innlegg på seminaret om grunnleggende verdier og mål for hjelpemiddelsystemet. Møteleder og stortingsrepresentant Tove Linnea Brandvik utfordret brukerorganisasjonene til å komme med innspill i etterkant av møtet om hvordan hjelpemiddelsystemet bør utvikles i fremtiden.
Målet med seminaret var å få til en dialog mellom brukerorganisasjonene og inviterte stortingsrepresentanter, samt rådgivere fra de tre regjeringspartiene fra flere av komiteene på Stortinget. 

Les innlegget fra Liv Arum på ffo.no