Eckbos legater

Eckbos legater gir støtte til både enkeltpersoner og foreninger/lag.

Søknadsfrist 1.mars og 1.september.

For opplysninger om legatene, les mer på:

www.eckbos-legater.no

Del