Disputas om arvelige ataxier

Overlege Jeanette Koht ved Ullevål sykehus, Nevroligisk avdeling, avlegger sin disputas om om arvelige ataxier på Ullevål sykehus fredag 9. mars kl 13.15.

 Tittel for avhandlingen er: Arvelige ataxier, epidemoligisk og genetiske studier i en norsk populasjon.

"Målet ved studien var å finne hyppigheten av arvelige ataxier i Norge og kartlegge hvilken genfeil som kunne forklare disse sykdommene", heter det i en pressemelding.

Interesserte kan møte opp på Ullevål sykehus og få med seg avhandlingen.