En sjelden dag

Helsedirektoratet setter sjeldne og lite kjente tilstander på dagsorden på skuddårsdagen.

I likhet med andre europeiske land setter Helsedirektoratet sjeldne og lite kjente tilstander på dagsorden på skuddårsdagen.
    
Konferansen blir avholdt i Auditoriet i Helsedirektoratet onsdag 29.februar fra kl 10.00-16.00.
Sted: Auditoriet i Helsedirektoratet, Universitetsgata 2
Tid: Onsdag 29.februar kl 10.00-16.00

Konferansen er gratis, og åpen for fagfolk, personer med sjeldne tilstander og deres pårørende.

Helsedirektoratet dekker reiseutgifter for inntil 2 representanter for brukerorganisasjoner for sjeldne tilstander. Andre brukere/pårørende uten organsisasjonstilknytning kan ta direkte kontakt for videre avklaring. Alle flybilletter må bestilles via vårt reisebyrå, og vi ber de som vil benytte seg av dette til å ta kontakt med Kjersti Halvorsen i Helsedirektoratet på telefon 800 41 710 eller 24 16 35 72.

Brukerorganisasjonene og de nasjonale kompetansetjenestene inviteres også til å ha stand.

Bindende påmelding gjøres på epost: sjelden@helsedir.no, eller på telefon 800 41 710/24 16 35 72
Vi håper mange vil være med på å markere denne dagen.

På grunn av strenge sikkerhetsrutiner ber vi de som kommer å beregne god tid, og at legitimasjon medbringes.