Spinal muskelatrofi – hva er det og hvordan leve med det?

Fra 23. til 27. april 2012 arrangerer Frambu kurs for personer med spinal muskelatrofi, deres familier og lokale tjenesteytere. Søknadsfrist er 23. februar.

Blant temaene på kurset er

  • Medisinsk informasjon
  • Fysioterapi, fysisk aktivitet, ergoterapi og hjelpemidler
  • Rettigheter i skole og barnehage
  • Tilrettelegging i skole og barnehage
  • Å samtale med barn
  • Ytelser og tjenester
  • Brukerstyrt personlig assistanse
  • Individuell plan
  • Gruppesamtaler

Barn med diagnose og deres søsken får et pedagogisk tilbud i Frambu skole- og barnehage.

Mer informasjon:  www.frambu.no