Rehabilitering for muskelsyke ved Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad (RNNK)

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad tilbyr rehabiliteringsopphold for barn/ungdommer og voksne (over 18 år)med ulike muskelsykdommer

Tilbud: Muskelsyke Voksne

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad tilbyr rehabiliteringsopphold for personer med ulike muskelsykdommer. Pasientene kan tas inn både individuelt og i gruppe.

Det er plass til 6-8 personer i hver gruppe. På gruppeoppholdene vil det bli holdt undervisning/samtalegrupper mestringsstrategier, fysisk aktivitet, tekniske hjelpemidler, ernæring og rettigheter. I tillegg vil det være individuell oppfølging og noe gruppeaktiviteter.

Formålet med behandlingstilbudet

Målet med oppholdet er å bedre hverdagen gjennom å lære mestringstrategier, finne balanse mellom aktivitet og hvile, erfaringsutveksling og fysisk aktivitet.

Beskrivelse

Du får mulighet til å delta på et tilpasset undervisnings- og behandlingsopplegg. Det legges opp til trening som du kan klare ut fra dine forutsetninger. Det legges også vekt på å finne en god balanse mellom aktivitet og hvile i hverdagen.

Rehabiliteringsoppholdet varer i to uker med to opphold per år og består av:

 • Undersøkelse av lege og fysioterapeut. 
 • Daglig individuell oppfølging av fysioterapeut. 
 • Individuell samtale med ergoterapeut. 
 • Individuelle timer hos andre faggrupper ved behov.
 • Individuelt tilpasset treningsprogram.
 • Gruppetrening i basseng og gymsal. Flott uteområde som også kan brukes til aktiviteter.
 • Undervisning/gruppesamtaler med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, ernæringsfysiolog, og psykolog.

Inntakskriterier

 • Har en diagnose under kategorien muskelsykdom
 • Selvhjulpen eller med behov for assistanse av maks 1 person i forflytning/stell.
 • Motivert for å bidra i egen rehabilitering

Henvisning og Inntak

Det er fastlege, spesialist eller sykehus som søker og henviser pasienter.

Mer informasjon: Rehabiliteringssenteret, NordNorges kurbad

Tilbud: Muskelsyke Barn

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad tilbyr rehabiliteringsopphold for barn/ungdommer med ulike muskelsykdommer. Barna tas inn i gruppe med plass til 3-4 barn/ungdommer i hver gruppe.

Gruppene settes sammen med tanke på likhet i alder og funksjon blant barna/ungdommene. Det legges opp til varierte aktiviteter i gymsal og basseng, samt daglig individuell oppfølging av fysioterapeut.

Varighet og Gruppekalender

Tilbudet gis over to samlinger, hver på to uker.

Barn

Formålet med behandlingstilbudet

Gjennom trening og tilpasset individuell behandling ønsker en å øke funksjonsnivået og fysisk form. Du vil møte andre barn/ungdommer i samme situasjon.

Aktiviteter

Det legges opp til trening som du kan klare ut fra dine forutsetninger. Vi ønsker at du skal oppleve mestring og glede av aktivitet under oppholdet.

Oppholdet varer i 2 uker og består av:

 • Tverrfaglig innkomstsamtale med teamet.
 • Daglig individuell oppfølging av fysioterapeut. 
 • Individuelt tilrettelagt gruppetrening i basseng og gymsal. Flott uteområde som vil bli brukt til aktiviteter og turer.
 • Individuelt tilpasset treningsprogram.
 • Individuell oppfølging av ergoterapeut.
 • Individuell oppfølging av andre faggrupper som logoped, psykolog, sosionom ved behov.
 • Miljøarbeider tilgjengelig på kveldstid og helg. Ukentlige aktiviteter.
 • Mulighet for å innpasse skolearbeid i timeplanen.

Det tilbys et oppfølgingsopphold på 2 uker etter ca 6 måneder.

Inntakskriterier

 • Diagnostisert muskelsykdom.
 • Nedre aldersgrense: 4 år.
 • Øvre aldersgrense: 18 år.
 • Må ha med ledsager som deler rom med barnet/ungdommen under oppholdet.

Henvisning sendes via fastlege til Rehabiliteringssenteret Nord Norges Kurbad.

Mer informasjon: NordNorges Kurbad