Nasjonal innføring av e-resept

Helsedirektoratet arbeider med å innføre e-resept over hele landet. Dette vil øke pasientsikkerheten
ved at man reduserer faren for feilmedisinering, feilutlevering og uheldige kombinasjoner av
legemidler. Dette sier avdelingsdirektør Anne-Lise Härter i Helsedirektoratet

Resepten ligger i en database og apotek eller bandasjist kan hente den opp uten at reseptbrukeren
behøver å ha med seg papirresept. Slik blir hverdagen litt enklere.

E-resept er til nå innført i 40 kommuner i Hordaland og Vestfold. 7. februar starter arbeidet med å
innføre systemet i Telemark.

Der e-resept er innført kan man fortsatt få ekspedert sine gyldige papirresepter. Dersom man skal
til apotek eller bandasjist der e-resept ikke er innført enda, kan legen skrive ut papirresept.

Nasjonal innføring av e-resept startet i juni 2011 og skal være sluttført i 2013.

For mer informasjon om e-reseptordningen kan du gå inn på Helsedirektoratet sin helseportal:
http://helsenorge.no/Selvbetjening/Sider/E-resept/Om-e-resept.aspx