Vil bytte ut hjelpestønad og omsorgslønn

Kaasa-utvalget foreslår i sin utredning å erstatte hjelpestønad og omsorgslønn med en kommunal omsorgsstønad som ikke kan kombineres med full lønn eller pleiepenger.

For foreldre med de mest krevende omsorgsoppgavene vil omleggingen kunne få dramatiske økonomiske konsekvenser.

Les mer om dette på FFOs nettsider www.ffo.no

BufDir inviterer til dialogseminar

Levekår og livssituasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne er tema på et dialogseminar som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) inviterer til i Oslo 8. mars.

Påmeldingsfristen er 1. mars.

Les mer på nettsiden til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon www.ffo.no.

Praksisplasser for fysioterapeuter i fare

FFO melder på sine nettsider at helse- og omsorgsdepartementet foreslår å avvikle Helsedirektoratets plikt til å sikre at nyutdannede fysioterapeuter får en praksisplass.

HOD vil erstatte denne plikten med å etablere en ventelisteordning. En dårlig løsning, mener FFO.

Les mer om denne saken på

www.ffo.no

FFM Kurs – 2012

FFM`s kursprogram for 2012 er klart

Nå er årets kurs valgt, og dette er hva som er på programmet i 2012:

 23 mai, kl :
19.30 – 21.00: Kurs i å skrive gode likemannssøknader. Sted: Skype

 7 – 10 juni:
Gründerkurs del 2 (for de som var med på del 1 i 2011).

 7 – 14 juli:
Familieuken. Sommerleir for familier med en eller flere muskelsyke medlemmer.

 20 – 23 september:
Gründerkurs del 1.

2 – 4 november:
Å leve med assistanse i hverdagen/faglig oppdatering av likemenn. Kursene kjøres som parallellkurs.

 Mer info om kursene

 Hilsen Likemannsutvalget i FFM

Hjelpemidler – hva blir viktig framover?

FFO deltok 16. februar på et seminar på Stortinget som tok utgangspunkt i Holte-utvalgets utredning med fokus på hjelpemiddelområdet.  

Temaet for seminaret var betydningen av hjelpemidler og formidlingssystemet, samt konsekvenser av å endre dagens ordning.
FFOs generalsekretær Liv Arum  holdt innlegg på seminaret om grunnleggende verdier og mål for hjelpemiddelsystemet. Møteleder og stortingsrepresentant Tove Linnea Brandvik utfordret brukerorganisasjonene til å komme med innspill i etterkant av møtet om hvordan hjelpemiddelsystemet bør utvikles i fremtiden.
Målet med seminaret var å få til en dialog mellom brukerorganisasjonene og inviterte stortingsrepresentanter, samt rådgivere fra de tre regjeringspartiene fra flere av komiteene på Stortinget. 

Les innlegget fra Liv Arum på ffo.no

Fotokonkurranse: «Innenfor – utenfor»

Magasinet Velferd er på jakt etter de gode bildene sett med amatørfotografens blikk, både de med humor og alvor, med skråblikk og gapskratt, de vakre, de vare og de dystre.

Hvem kan delta: Personer på Nav-tiltak, uføretrygdede, medlemmer i en bruker- eller interesseorganisasjon på funksjonshemmede-, helse- og sosialfeltet

Foto i høyoppløselig jpg-format sendes til: strand@velferd.no 
Hver deltaker kan sende inn maksimum to bilder.

Frist for innsendelse: 23. april

Navn, privatadresse og organisasjonstilknytning må fremgå av e-posten. Juryen får ikke disse opplysningene.

Premiering:

1. pris: kr. 3000,-
2. pris: kr. 2000,-
3. pris: kr. 1000,-

Les mer på www.velferd.no

Evalueringen av bilstønadsordningen har startet

For første gang siden ny ordning ble innført i 2003 skal bilstønaden evalueres. Dette var tema i et møte FFO deltok på i Arbeidsdepartementet denne uken (17.02.12).

– Det er på høy tid at en evaluering gjennomføres. Det er mange sider ved dagens bilformidling som bekymrer oss. Vi er blant annet opptatt av å få forklaringer på hvorfor det er innvilget langt færre biler i gruppe 2 de siste årene, sier Cato Lie, rådgiver i FFO på ffo.no.
Gråsoner
FFO mener også at gråsoner ved valg av gruppe 1 eller gruppe 2 bil som løsning av den enkelte brukeres transportbehov bør inkluderes i evalueringen. Det samme gjelder evaluering av de negative konsekvensene som kan oppstå etter 11 års bilhold.

Les hele artikkelen på www.ffo.no 

Disputas om arvelige ataxier

Overlege Jeanette Koht ved Ullevål sykehus, Nevroligisk avdeling, avlegger sin disputas om om arvelige ataxier på Ullevål sykehus fredag 9. mars kl 13.15.

 Tittel for avhandlingen er: Arvelige ataxier, epidemoligisk og genetiske studier i en norsk populasjon.

"Målet ved studien var å finne hyppigheten av arvelige ataxier i Norge og kartlegge hvilken genfeil som kunne forklare disse sykdommene", heter det i en pressemelding.

Interesserte kan møte opp på Ullevål sykehus og få med seg avhandlingen.