FFM fylker oppfordres til å være aktive med å sende stoff til Muskelnytt

Alt kan være interessant, for eksempel: møter, årsmøter, reiser, arrangementer, tips om saker i deres fylke osv….

Har noen av dere vært på en reise ? Erfaringer med dette setter leserne av Muskelnytt stor pris på.

Har dere hatt eller skal ha møter, arrangementer eller lignende? Skriv gjerne litt om dette og send til Bernt (redaktøren i Muskelnytt)
Kansje er det viktige saker som har skjedd/skjer i ditt fylke? Bernt mottar gjerne tips om saker.

Årsmøter er vel på gang i fylkene i disse dager og noe fremover…..skriv gjerne om dette og send til Bernt.

Redaktøren bearbeider gjerne stoffet i ettertid

Sendes på epost , gjerne med bilde til: muskelnytt@ffm.no