Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet

Norges første stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet legges frem i 2012. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) inviterer brukere av helsetjenesten til å bidra med innspill på en egen nettside.

Meldingen skal dekke hele helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten.

Stortingsmeldingen skal danne grunnlaget for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i tiden som kommer.

Nettside: Kvalitet- og pasientsikkerhet

FFO med i arbeidsgruppe
Tor Rogan fra Helse- og omsorgsdepartementet skal 18. januar gi FFOs hovedstyre en gjennomgang av arbeidet med Stortingsmeldingen. Videre skal representanter fra FFOs medlemsorganisasjoner delta i en arbeidsgruppe i HOD som skal komme med innspill til meldingsarbeidet.