Vil fire på kravene om tilgjengelige studentboliger

I et ferskt forslag går kommunalminister Liv Signe Naversete inn for å gi 80 prosent av alle nye studentboliger unntak fra kravet om universell utforming.

I likhet med Unge funksjonshemmede, som omtaler saken på sin nettside, er FFO overrasket og skuffet.
Departementet foreslår å endre Teknisk Forskrift sånn at 80 prosent av nye studentboliger kan få unntak fra tilgjengelighetskravene til boligen og toalettet. I stedet blir det krav om at det i hver etasje i bygninger med krav om heis skal være et tilgjengelig besøkstoalett. Begrunnelsen for forslaget er å gjøre det mulig å bygge mindre, og dermed billigere, studentboliger.

Gir etter for press
– Vi er overrasket over at regjeringen nå gir etter for presset som deler av byggenæringen lenge har reist mot kravene til et tilgjengelig samfunn. Kravet om tilgjengelighet er et resultat av en villet politikk som erkjenner det faktum at det faktisk er svært mange som ikke har den samme rett til å velge hvor man vil bo på grunn av sine fysiske problemer, sier generalsekretær i FFO, Liv Arum.

De nye byggereglene som nå foreslås vil gjøre det vanskeligere å ha et aktivt liv som student, besøke venner osv. Blant annet fjernes kravet om at inngangspartiet i boenheten skal være dimensjonert for rullestol, samt kravet om fri passasje til dør og vindu.
På grunn av rørsystem og membran er toalett dyre rom å bygge. Det nye forslaget gjør det mulig å bygge mindre toalett internt i hver boenhet. Men det blir imidlertid nødvendig å bygge flere toalett på grunn av kravet om eget besøkstoalett. Dette får Unge funksjonshemmede til å stille spørsmål om tiltaket vil medføre de ønskede besparelsene som fremheves.

– Vi er også bekymret for at besøkstoalettet vil bli preget av dårlig renhold og alternativ bruk, særlig i forbindelse med fester. Dette er en løsning som er i strid med prinsippet om universell utforming, som skal gjøre likeverdig bruk mulig, skriver Unge funksjonshemmede på sin nettside.

Utbyggerne og arkitektene må ta ansvar
Regjeringen har nylig innført en ny og bedre studiefinansieringsordning som vil gjøre det mulig for langt flere studenter med funksjonshemning å ta høyere utdanning. Da blir det desto viktigere å gjøre studentboligene tilgjengelige for flest mulig.
– Vi fastholder det vi tidligere har sagt. Det er utbyggerne og arkitektene som må ta utfordringene som kommer i kjølvannet av krav om tilgjengelighet. At funksjonshemmede studenter henges ut som en kostnad, er rett og slett uetisk, og det bidrar til å stigmatisere og marginalisere funksjonshemmede som et fordyrende element i samfunnet, avslutter Arum.

Her kan du lese høringsforlaget fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Les også
NBBL jubler, FFO er skuffet

(Kilde: ffo.no)

Facebook
Twitter
LinkedIn