Sonja og Lise på idrettskonferansen for funksjonshemmede

Den første nasjonale idrettskonferansen for funksjonshemmede ble arrangert 5.-7. november 2011 på Quality Airport Hotel Gardermoen. Konferansen rettet seg inn mot særforbund, særkretser, idrettslag, idrettskretser, trenere, ledere, utøvere, foreldre og andre engasjerte aktører.

Les mer om Sonja og Lise fra FFM på Idrettskonferanse for funksjonshemmede i Muskelnytt nr 1-2011 s 12 og 13