Nytt fra 2012 i helse- og omsorgssektoren

Fra 1. januar 2012 begynner blant annet Samhandlingsreformen, nyfødte vil bli testet for 21 flere sykdommer og den nye Folkehelseloven trer i kraft.

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen innføres 1. januar 2012 og i den forbindelse trer ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i kraft. Samhandlingsreformen innebærer også at det trer i kraft endringer i 40 andre lover, herunder flere endringer i pasientrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven. Det trer også i kraft flere nye forskrifter og forskriftsendringer.

Les mer om dette på helse- og omsorgsdepartementet

presentasjonen fra Helse sør-øst om samhandlingsreformen

Mer om samhandlingsreformen på: Helse sør-øst

FO Frykter flere velferdsflyktningerFO Frykter flere velferdsflyktninger